TELEMETRIA, GAZOWNICTWO, AKPIA


Mielnik

Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia miejscowości Mielnik – wykonanie instalacji AKPiA oraz telemetrii. Na stacji wykonaliśmy następujące obwody pomiarowe i sygnalizacyjne: pomiar ilości i strumienia gazu oraz rejestrację parametrów zużywanego […]


Jurowce

Na zlecenie firmy Ferrox sp. z o.o. wykonaliśmy układ automatyki i elektryki kotłowni opartej na pompie ciepła typu woda-woda na obiekcie WPW Jurowce. Zadanie składało się z: Wykonania szaf elektrycznych […]


Budowa stacji pomiarowej gazu ziemnego Sędziszów Małopolski

Na stacji zabudowane zostały dwie niezależne ścieżki transmisji danych. Wykonaliśmy zasilanie szafy AKPiA, w wykonanym układzie podłączyliśmy wszystkie podstawowe stany stacji gazowej. Podłączyliśmy i skonfigurowaliśmy elektroniczne urządzenia teleinformatyczne (przeliczniki, modemy, […]