CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA


Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Specjalistyczny kurs eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej. 

Uprawnienia do wykonywania montażu, eksploatacji, obsługi okresowej, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych urządzeń firmy PLUM oraz do prowadzenia szkoleń wewnętrznych w wyżej wymienionym zakresie.

Kurs programowania sterowników PLC Xinje.

Kurs programowania sterowników PLC Xinje oraz wykorzystanie programu AutoCAD.

Programowanie sterowników PLC Siemens.

Programowanie sterownika S7-1200. 

Programowanie sterowników PLC GE Fanuk.

Obsługa, instalacja i administracja Systemu Wizualizacji Procesów Przemysłowych TelWIN SCADA – Administrator TELWIN SCADA.

Kurs dot. obsługi programu AutoCAD.

Szkolenia AutoCAD- poziom II oraz modelowanie 3D.

Uprawnienia operatora koparki jednonaczyniowej do 25 ton.