Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Olsztynie


Rozbiórka dziewięciu masztów łączności radiowej zlokalizowanych na stacjach gazowych w województwie warmińsko-mazurskim. 

Prace budowlane polegające na zaprojektowaniu, zakupie i montażu szaf aparatury kontrolno-pomiarowej na terenie stacji gazowych, redukcyjno-pomiarowych zlokalizowanych w miejscowościach Srokowo k/Kętrzyna, Wiatrak k/Bartoszyc, Waplewo k/Olsztynka.

Modernizacja układów pomiarowych polegających na dostawie i wykonaniu wymiany 12 mechanicznych rejestratorów ciśnienia i temperatury na elektroniczne rejestratory typu MacRej II w stacjach gazowych wysokiego i średniego ciśnienia.

PSG-OLSZTYN_01