Budowa stacji pomiarowej gazu ziemnego Sędziszów Małopolski


Na stacji zabudowane zostały dwie niezależne ścieżki transmisji danych. Wykonaliśmy zasilanie szafy AKPiA, w wykonanym układzie podłączyliśmy wszystkie podstawowe stany stacji gazowej. Podłączyliśmy i skonfigurowaliśmy elektroniczne urządzenia teleinformatyczne (przeliczniki, modemy, bariery) oraz urządzenia obiektowe (przetworniki, manometry, czujniki).

W części elektrycznej tego zadania wykonaliśmy: wykopy pod instalację elektryczną zasilającą; doprowadzenie kabla WLZ do złącza pomiarowego umieszczonego w linii ogrodzenia; dostawa i montaż prefabrykowanej rozdzielnicy głównej w AKP, wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego, wewnętrznego oraz gniazd wtykowych, wykonanie instalacji oświetlenia, instalacja piorunochronna, uziemiająca, odgromowa i połączeń wyrównawczych.