Mielnik


Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia miejscowości Mielnik – wykonanie instalacji AKPiA oraz telemetrii.

Na stacji wykonaliśmy następujące obwody pomiarowe i sygnalizacyjne:

 • pomiar ilości i strumienia gazu oraz rejestrację parametrów zużywanego gazu,
 • pomiar ciśnienia wejściowego I wyjściowego,
 • pomiar stężenia gazu w pomieszczeniu kotłowni i reduktorowni,
 • pomiar potencjału napięcia ochrony katodowej,
 • pomiar stopnia spadku ciśnienia na układzie filtracji,
 • sygnalizację stanu zaworów ręcznych,
 • sygnalizację zaworów szybkozamykających,
 • pomiar ilości zużywanego gazu na zużycie własne,
 • pomiar ciśnienia gazu przed redukcją i po redukcji,
 • sygnalizacje otwarcia drzwi kontenerów,
 • sygnalizację przekroczenia stężenia metanu 10% i 30% DGW oraz awarii centralki GAZEX,
 • sygnalizację zaników zasilania: w rozdzielni AKP, w rozdzielni sterownika nawanialni, w przyłączu elektrycznym,
 • sygnalizację kradzieży ogrodzenia

 

Zastosowana aparatura obiektowa pozwala na pełną kontrolę podstawowych parametrów stacji redukcyjno – pomiarowej l-go stopnia. Całość aparatury obiektowej wpięta została na urządzenia komunikacyjne (przeliczniki, modemy, separatory itp.) zabudowane w szafie telemetrii ST.

Zgodnie z wymaganiami Inwestora w celu transmisji danych pomiarowych oraz sygnalizacji do systemów SCADA i KOLEKTROR zastosowano dwa routery Westermo, pozwalających na niezależną komunikację drogą radiową w technologii GSM/GPRS.