ELEKTRYKA


WODOCIĄGI BIAŁYSTOK

Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby zasilenia pompy ciepła o mocy 150 kW wraz z wykonaniem instalacji sterowniczej oraz przeprowadzenie pomiarów elektrycznych.   ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]


SM OSIEDLE MŁODYCH

Od 2009 roku współpracujemy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Osiedla Młodych w Warszawie. Wykonujemy 5-cio letnie przeglądy instalacji elektrycznych w zakresie sprawdzenia stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, […]


MAŁA ELEKTROWNIA WODNA

Realizacja części prac w zadaniu dot.: Budowy przyłącza kablowego SN od projektowanej elektrowni EW1 do istniejącej rozdzielni SN 0 ,4/20 kV przy elektrowni EW2 oraz modernizacja istniejącej rozdzielni SN dla […]


TOTALIZATOR SPORTOWY

Prace elektryczne w Totalizatorze Sportowym w Białymstoku. Zakres prac obejmował: doprowadzenie przewodu ochronnego do opraw oświetleniowych, wymianę wewnętrznych linii zasilających do rozdzielnic piętrowych TP1 i TP2, wymianę rozdzielnicy głównej RG, […]