Podłączenie odwiertu gazowego Pogwizdów 3 do sieci średniego ciśnienia – KGZ Krasne


Pomiary oraz automatyka w OZG Pogwizdów zostały rozwiązane pw opraciu o istaniejący system sterownikowy firmy Siemens oraz system SCADA SIMATIC. Główne funkcje systemu obejmują: zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich wizualiazację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych. Rozbudowanie oprogramowania systemu sterownikowego pozwoliła na stworzenie obiektu bezobsługowego. Wszelkie informacje, pomiary i sygnały zebrane w sterowniku oraz część danych ze sterownika sprężarki CNG  oraz obrazy z kamer są przesyłane do dyspozytorni KGZ Krasne.