GASCONTROL


Mielnik

Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia miejscowości Mielnik – wykonanie instalacji AKPiA oraz telemetrii. Na stacji wykonaliśmy następujące obwody pomiarowe i sygnalizacyjne: pomiar ilości i strumienia gazu oraz rejestrację parametrów zużywanego […]