Zągoty i Jabłonna


Od marca 2017r. wzięliśmy udział w zadaniu dot.  budowy stacji gazowych redukcyjno-pomiarowych wysokiego ciśnienia w miejscowościach Zągoty i Jabłonna.

Zakres naszych prac obejmował:

  • wykonanie oraz montaż instalacji AKPiA i elektrycznej,
  • wykonanie pomiarów i badań,
  • wykonanie dokumentacji powykonawczej.