Jurowce


Na zlecenie firmy Ferrox sp. z o.o. wykonaliśmy układ automatyki i elektryki kotłowni opartej na pompie ciepła typu woda-woda na obiekcie WPW Jurowce.

Zadanie składało się z:

  • Wykonania szaf elektrycznych okablowania prądowego i automatyki.
  • Wykonania wizualizacji do monitoringu i sterowania pracą pompy ciepła, współpracą z istniejącym źródłem ciepła, odczyty wyników ciepłomierza, licznika prądu, pomp obiegowych.
  • Wykonania dokumentacji wraz z badaniami.