Polska Spółka Gazownictwa


Niemalże od początku naszej działalności zajmujemy się wykonywaniem czynności obsługowo – eksploatacyjnych układów transmisji danych na stacjach gazowych Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. zlokalizowanych na terenie Zakładów Gazowniczych w Warszawie, Radomiu, Ciechanowie, Białymstoku i Mińsku Mazowieckim.

Zakres naszych obowiązków polega na:

 • przyjmowaniu od Zamawiającego zgłoszeń dotyczących braku przekazu telemetrycznego i podjęcia interwencji w celu przywrócenia telemetrii,
 •  konfigurowaniu układów transmisji danych i uruchamianiu transmisji z nowo przyłączanych obiektów,
 • wykonywaniu czynności obsługowo – eksploatacyjnych  na stacjach gazowych wysokiego i średniego ciśnienia w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • regularnej wymianie i ładowaniu akumulatorów zasilających układy telemetrii na stacjach bez zasilania sieciowego 230V,
 •  utrzymywaniu właściwego stanu technicznego wszystkich urządzeń wchodzących w skład układów transmisji danych,
 • wykonywaniu dodatkowych prac uzupełniających, remontowych oraz modernizacyjnych, które mają wpływ na właściwe funkcjonowanie układów transmisji danych.

 

Polska Spółka Gazownictwa jest jednym z głównych kontrahentów, dla której wykonaliśmy szereg prac.

W wielkim skrócie od 2007 roku zrealizowaliśmy:

 • Wykonanie systemu telemetrii na stacji gazowej w Bełchatowie.
 • Montaż 11 układów transmisji danych w technologii GPRS na stacjach wysokiego ciśnienia w rejonie Zakładu Gazowniczego Białystok.
 • Konfiguracja urządzeń pracujących w technologii GPRS i montażu kart SIM na 73 stacjach gazowych.
 • Modernizacja układu pomiarowego, urządzeń i instalacji AKP na stacji gazowej Ist. w Staroźrebach.
 • Remont układu pomiarowego na stacji redukcyjno-pomiarowej Ist. w Radziejowicach.
 • Telemetryzacja dwudziestu pięciu stacji gazowych pomiarowych i redukcyjno-pomiarowych służących do rozliczeń odbiorców zlokalizowanych na terenie Zakładu Gazowniczego w Ciechanowie.
 • Włączenie w układ telemetrii 27 rejestratorów impulsów służących do pomiaru zużycia własnego na stacjach pomiarowych wysokiego ciśnienia na terenie Oddziału Zakładu Gazowniczego Mińsk Mazowiecki.
 • Zakup i montaż urządzeń realizujących transmisję danych z 34 obiektów znajdujących się w stacjach gazowych IIoraz u odbiorców II grupy przyłączeniowej zlokalizowanych na terenie Zakładu Gazowniczego w Mińsku Mazowieckim.
 • Wykonanie telemetryzacji stacji gazowych służących do rozliczeń odbiorców przemysłowych. Telemetryzacja obejmowała 13 stacji gazowych redukcyjno-pomiarowych w rejonie Zakładu Gazowniczego w Radomiu.
 • Montaż 1052 szt. rejestratorów impulsów typu MacR4 w punktach pomiarowych u odbiorców zlokalizowanych na terenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Odział Zakład Gazowniczy Łodzi, Radomiu i Warszawie.
 • Zainstalowaliśmy 18 sztuk. kamer na stacjach redukcyjno-pomiarowych I stopnia w rejonie PSG Zakładu Gazowniczego Oddział Ciechanów do monitorowania obiektów, które umożliwiły wysyłanie zdjęć w chwili detekcji ruchu na stacji gazowej.
 • Wykonanie transmisji danych sygnalizacji wielkości ciśnienia gazu z butli z gazem wzorcowym stanowiących wyposażenie 30-tu automatycznych analizatorów THT typu ANAT-M oraz dwóch butli z gazem nośnym (Hel) służących do płukania instalacji chromatografu procesowego firmy Siemens.
 • Wykonaliśmy przebudowę stacji systemowych średniego i wysokiego ciśnienia poprzez montaż elektronicznych rejestratorów ciśnień na terenie Łodzi umożliwiających odczyt cyfrowy i graficzny parametrów ciśnień wlotowych i wylotowych oraz ich zapis w pamięci urządzenia.
 • Przeprowadziliśmy pomiary, przeglądy i konserwację instalacji elektrycznych oraz odgromowych na stacjach wysokiego, podwyższonego średniego i średniego ciśnienia na terenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Zakład Gazowniczy Białystok.
 • Wykonaliśmy prace z zakresu telemetrii i AKPiA na stacji pomiarowej Wronów-Osiny.
 • Działając w konsorcjum zrealizowaliśmy zadanie na montaż 1800 szt. rejestratorów impulsów z funkcją transmisji danych (typu MacR4 i CRS-03) w punktach pomiarowych u odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. teren Warszawa, Radom, Łódź i Białystok.
 • Zrealizowaliśmy prace budowlane związana z wykonaniem dla PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Łodzi likwidacji masztów telemetrycznych na stacjach wysokiego cieśnienia.
 • Dostarczyliśmy i zamontowaliśmy 74 sztuki urządzeń do zdalnego pomiaru ciśnienia w butlach z gazem wzorcowym do analizatorów Anat-M dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Zakład Gazowniczy Gdańsk, Białystok, Ciechanów, Mińsk Mazowiecki, Łodź, Warszawa.
 • Montaż 440 szt. rejestratorów impulsów z funkcją transmisji danych w punktach pomiarowych u odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Białystok.
 • Montaż monitoringu na stacjach gazowych redukcujno-pomiarowych w m. Sierakowo oraz Brzeski Kołaki, gm. Przasnysz.