OFERTA


TELEMETRIA

Specjalizujemy się w projektowaniu i dostarczaniu niezawodnych rozwiązań do budowy infrastruktury sieciowej i sprzętowej oraz wykonujemy wdrożenia infrastruktury wirtualnej opartej na produktach TelWin-SCADA.

Nasza oferta obejmuje wdrażanie zintegrowanych systemów skierowanych głównie do klientów sektora gazowniczego, energetycznego oraz wodno-kanalizacyjnego.

Zapewniamy opiekę informatyczną nad wdrażanym oprogramowaniem i podejmujemy się stałej konserwacji implementowanych przez siebie systemów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, jesteśmy również przygotowani do świadczenia usług doradztwa w definiowaniu konkretnych potrzeb z zakresu wdrażanych przez nas produktów.

 

POMIARY

Wykonujemy pomiary elektryczne oraz przeglądy instalacji elektrycznych:

  • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiary skuteczności zerowania / pomiary impedancji pętli zwarcia),
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów I i III-fazowych,
  • pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
  • pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia),
  • oględziny instalacji elektrycznej i odgromowej,
  • pomiary elektronarzędzi,
  • pomiary rezystancji posadzki elektrostatycznej.

 

ELEKTRYKA I AKPiA

Oferujemy kompleksowe wykonawstwo i doradztwo w zakresie instalacji elektrycznych na najwyższym poziomie technicznym, w oparciu o najlepsze produkty na rynku.

Wdrażamy i modernizujemy rozwiązania z zakresu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA), które pomagają zarządzać urządzeniami, dokonują pomiarów niezbędnych parametrów i sterują działaniem poszczególnych elementów infrastruktury.

 

MINI KOPARKA

Wykonujemy wykopy pod trasy kablowe, instalacje uziemiające, słupy oświetleniowe itp.