Lubzina


Budowa stacji redukcyjno – pomiarowej I i II stopnia w m. Lubzina – roboty elektryczne i AKPiA.

Na stacji wykonaliśmy prace ziemne i instalacyjne związane z instalacją elektryczną, ppoż, odgromową, oświetlenia zewnętrznego, sygnałową, a także prace montażowe związane z instalacją szafy sterowniczej, przetworników, rejestratorów i osprzętu AKPiA. Uruchomiliśmy układy pomiarowe, przeprowadziliśmy kalibracje, sprawdzenia oraz pomiary.