Siedleczka


Zrealizowaliśmy część zamówienia dot. budowy stacji redukcyjno – pomiarowej w zabudowie kontenerowej w miejscowości Siedleczka (woj. podkarpackie).

Część dot. AKP i telemetrii opierała się na wykonaniu: obwodów pomiarowych i sygnalizacyjnych, układu sterowania i monitoringu nadwanialni wtryskowej typu DOSAODOR-D umożliwiający sterowanie lokalne przy współpracy z przelicznikiem MacMat IIE oraz zdalny monitoring podstawowych parametrów układu nawaniającego przy wykorzystaniu transmisji danych GPRS.