AKTUALNOŚCI


Łętowice – Szczepanów

Od czerwca 2017 r. realizujemy prace dot. zadania: Montaż urządzeń i instalacji w celu przywrócenia do eksploatacji odwiertów Łętowice 11 i 20 – KGZ Szczepanów. Zakres wykonanych czynności dla tego […]


Współpraca z Polską Spółką Gazownictwa

Od października 2016 zawarliśmy umowę z Polską Spółką Gazownictwa z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług polegających na wykonywaniu czynności obsługowo-eksploatacyjnych układów transmisji danych oraz przywracaniu przekazu telemetrycznego na stacjach […]