BARTOSZ


W 2012 r. uruchomiliśmy system telemetrii w firmie Bartosz działającej na rynku wodno-kanalizacyjnym.

System umożliwia dostęp do danych przez przeglądarkę, w której monitorowane są ujęcia wody i przepompownie ścieków.