Współpraca z Polską Spółką Gazownictwa


Od października 2016 zawarliśmy umowę z Polską Spółką Gazownictwa z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług polegających na wykonywaniu czynności obsługowo-eksploatacyjnych układów transmisji danych oraz przywracaniu przekazu telemetrycznego na stacjach gazowych wysokiego i średniego ciśnienia. Przez rok trwania umowy zrealizowaliśmy przeszło 550 zleceń.