TOTALIZATOR SPORTOWY


Prace elektryczne w Totalizatorze Sportowym w Białymstoku.

Zakres prac obejmował:

  • doprowadzenie przewodu ochronnego do opraw oświetleniowych,
  • wymianę wewnętrznych linii zasilających do rozdzielnic piętrowych TP1 i TP2,
  • wymianę rozdzielnicy głównej RG,
  • wymianę rozdzielnic piętrowych TP1 i TP2,
  • wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji oraz zamontowanych wyłączników różnicowo-prądowych w rozdzielni.

Wykonanie adaptacji lokalu w Galerii Zielone Wzgórza w Białymstoku na potrzeby kolektury Totalizatora Sportowego sp. z o.o. prace wykończeniowe, sanitarne, elektryczne oraz prace remontowe w kolekturze przy ul. Berlinga.