MAŁA ELEKTROWNIA WODNA


Realizacja części prac w zadaniu dot.: Budowy przyłącza kablowego SN od projektowanej elektrowni EW1 do istniejącej rozdzielni SN 0 ,4/20 kV przy elektrowni EW2 oraz modernizacja istniejącej rozdzielni SN dla Małej Elektrowni Wodnej w miejscowości Blenda.

Wykonane prace obejmują:

  • budowę przyłącza kablowego – wewnętrznej linii zasilającej SN – 20 kV o długości 340 m od istniejącej rozdzielni średniego napięcia do budowanej elektrowni wiatrowej EW1.

Dostarczenie i umieszczenie w rowie kablowym rur typu Arot, kabla nN i SN, kabla telekomunikacyjnego i światłowodu, bednarki ocynkowanej ogniowo, a także wprowadzenie kabla do istniejącej rozdzielni SN przy zastosowaniu odpowiednich dławic kablowych, zarobienie głowic kablowych w rozdzielni SN, dostarczenie i instalacja układu pomiarowego po stronie nN transformatora dla budowanej elektrowni wiatrowej EW1.

  • modernizację istniejącej rozdzielni średniego napięcia.

Dobudowanie pola liniowego dla projektowanej elektrowni EW1 do istniejącej,  wykonanie mostu kablowego SN zasilającego pole NR1, dostawa, projekt i instalacja pośredniego układu pomiarowo – rozliczeniowego na potrzeby budowanej elektrowni wiatrowej EW1.

  • Dostarczyliśmy, zainstalowaliśmy i wdrożyliśmy system sterujący pracą elektrowni wraz z systemem wizualizacji dla elektrowni wiatrowej typu Enercon E-53 i elektrowni fotowoltaicznej. Zintegrowaliśmy nowy system SCADA z dotychczasowym systemem nadzorującym elektrownię wiatrową typu Enercon E-48.