Łętowice – Szczepanów


Od czerwca 2017 r. realizujemy prace dot. zadania: Montaż urządzeń i instalacji w celu przywrócenia do eksploatacji odwiertów Łętowice 11 i 20 – KGZ Szczepanów.

Zakres wykonanych czynności dla tego zadania obejmował:

  • wykonanie nowej instalacji oświetleniowej z dwoma słupami oświetleniowymi,
  • ułożenie kabli zasilających i sterowniczych,
  • ułożenie korytek instalacyjnych,
  • ochrony odgromowej niskiej i wysokiej oraz uziomów otokowych,
  • wykonanie instalacji w kontenerze stacji redukcyjnej z nawanialnią i w kontenerze kotłowni z AKPiA,
  • zabudowę rozdzielnicy RG i szafy ST,
  • połączenia wyrównawcze,
  • instalację detekcji gazu w pomieszczenie kotłowni.

Stację redukcyjno – pomiarową wyposażyliśmy w przelicznik Mac MAT IV, oraz w rejestrator Mac R2 firmy PLUM. Przelicznik wyposażony w przetwornik ciśnienia absolutnego, przetwornik temperatury mierzy i przelicza na metry normalne ilość gazu przepływającego przez układ pomiarowy składający się z gazomierza rotorowego. Rejestrator Mac R2 służy do pomiaru gazu na potrzeby własne. Podłączyliśmy sygnalizacje zadziałania zaworów szybkozamykających, zanieczyszczenia wkładów filtracyjnych, przekroczenie pierwszego i drugiego progu DWG, awarii kotła, otwarcia drzwi w części technologicznej stacji i nawanialnii oraz drzwi w kontenerze AKP i kotłowni. W celu umożliwienia zdalnego zbierania danych pomiarowych ze stacji gazowej stację wyposażono w układ telemetryczny. Szafka telemetrii wyposażono w elementy zapewniające odpowiednią ochronę przeciwporażeniową i przeciwzwarciową oraz urządzenia umożliwiające zbieranie oraz przekazywanie danych. Wszystkie urządzenia elektryczne zamontowane w stacji w strefie zagrożenia wybuchem wykonane są w technologii przeciwwybuchowej.