SM OSIEDLE MŁODYCH


Od 2009 roku współpracujemy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Osiedla Młodych w Warszawie. Wykonujemy 5-cio letnie przeglądy instalacji elektrycznych w zakresie sprawdzenia stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach zlokalizowanych w Warszawie przy ulicach: Poligonowej 1, Grenadierów 21, Kobielskiej 6, Szklanych Domów 5, Świętosławskiej 5, Mińskiej 62, Żegańskiej 28-32a.

Wykonaliśmy blisko 1000 badań instalacji elektrycznych dla Spółdzielni.

W ramach współpracy zrealizowaliśmy prace takie jak:

  • uruchomienie przepompowni wody deszczowej,
  • pomiary i oględziny rozdzielni głównej,
  • rozbudowa tablic automatyki wentylacji garaży w zespole budynków mieszkalnych,
  • modernizacja oświetlenia zewnętrznego części wspólnej,
  • modernizacja instalacji kablowych zlokalizowanych nad bramą wjazdową w garażach podziemnych.