MAŁA ELEKTROWNIA WODNA


W 2008 roku wykonaliśmy system telemetrii pozwalający na stały dostęp on-line do danych z urządzeń dokonujących pomiar parametrów energii elektrycznej oraz możliwość sterowania urządzeniami w punktach wytwarzania energii należących do Małej Elektrowni Wodnej.

Wykorzystany w tym celu system TelWIN SCADA gromadzi i zarządza zarówno danymi procesowymi, jak również analizuje i prezentuje dane rozliczeniowe, a także umożliwia sterowanie urządzeniami znajdującymi się na obiekcie.

Serwis WEB dla Małej Elektrowni Wodnej w Małej Wsi Ełckiej administrujemy już 9 lat.