FERROX Sp. z o.o.


Wykonaliśmy automatykę i sterowanie systemu grzewczego budynku Prokuratury Rejonowej w Ełku.

W zakres prac wchodziło:

  • Zakup i instalacja jednostki PC z systemem Windows.
  • Zakup, instalacja i konfiguracja systemu SCAD-a do zbierania, sterowania i zarządzania systemem ciepłowniczym.
  • Podłączenie i zestawienie komunikacji ze sterownikami urządzeń zamontowanych w systemie ciepłowniczym budynku ( sterownik pomp ciepła, sterownik węzła cieplnego, sterownik systemu wentylacji, sterownik instalacji solarnej ).

Następnie doprowadziliśmy zasilanie, zamontowaliśmy rozdzielnicę, wykonaliśmy instalację elektryczną i odgromową oraz zamontowaliśmy  instalację zasilania pompy ciepła w obiekcie Szpital Wojewódzki w Suwałkach.

Kolejnym tematem było wykonanie robót elektrycznych dot. montażu instalacji solarnej i zasilenie pompy ciepła o mocy 193,4 kW w obiekcie Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach.