Prace budowlane na stacji redukcyjno-pomiarowej w miejscowości Kłaj


Wykonaliśmy zakres prac dot. części AKPiA oraz telemetrii:

 • montaż nowej szafy sterowniczej AKP wraz urządzeniami pośredniczącymi, zasilającymi oraz telemetrycznymi w oddzielnym kontenerze AKP,
 • montaż urządzeń obiektowych np.: przetworniki ciśnienia, rejestratory ciśnień, czujniki otwarcia drzwi, system GAZEX itp.,
 • położenie okablowania między urządzeniami obiektowymi a szafą AKP, w tym między kontenerem nawanialni a AKP oraz między słupkiem ochrony katodowej a AKP,
 • podłączenie urządzeń obiektowych oraz ich konfiguracja,
 • uruchomienie urządzeń telemetrycznych,
 • modernizacja ekranów paneli operatorskich oraz archiwizacji w systemie TelWIN SCADA w ODG Tarnów oraz TJE Kraków.

Zakres prac dot. części elektrycznej:

 • demontaż istniejącego układu pomiarowego wraz z odkopaniem i demontażem części istniejącego przyłącza elektroenergetycznego,
 • zabudowa w linii ogrodzenia stacji redukcyjno – pomiarowej zestawu ZZP wraz z układem pomiarowo – rozliczeniowym produkcji PELMET,
 • zabudowa wyłącznika ppoż. z rozłącznikiem 160A produkcji PELMET,
 • zabudowa nowego okablowania przyłącza elektroenergetycznego wraz z założeniem mufy kablowej,
 • podłączanie i pomiary elektryczne,
 • wykonanie i zasypanie wykopów pod instalację elektryczną zasilającą,
 • dostawa i montaż prefabrykowanej rozdzielnicy RE wraz z instalacją WLZ,
 •  wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego oraz gniazd wtykowych,
 • instalacja piorunochronna, uziemiająca, odgromowa i połączeń wyrównawczych.